RAPOARTE DE ACTIVITATE PERSOANE FIZICE ȘI PERSOANE JURIDICE

  1. RAPORT PENTRU PERSOANE FIZICE   CLICK AICI

     DECLARAȚIE CAZIER – CLICK AICI

    DECLARAȚIE CAPACITATE DE EXERCIȚIU DEPLINĂ – CLICK AICI

  •    INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE RAPORT PENTRU PERSOANE FIZICE – CLICK AICI
  1. RAPORT PENTRU PERSOANE JURIDICE – CLICK AICI
  •    INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE RAPORT PENTRU PERSOANE JURIDICE – CLICK AICI

 ÎN VEDEREA COMPLETĂRII ȘI DEPUNERII RAPORTULUI, VĂ RUGĂM SĂ AVEȚI ÎN VEDERE INSTRUCȚIUNILE DE MAI SUS

La depunerea raportului de activitate, veţi acorda o atenţie deosebită următoarelor aspecte:

– completarea obligatorie a tuturor câmpurilor ȋncadrate ȋn chenar roşu pentru validarea formularului;

– corelarea datelor de la secţiunea Informaţii generale despre cabinet/profesionist (pagina 4 din instrucţiuni);

– ataşarea tuturor documentelor solicitate, respectând strict ordinea stabilită prin instrucţiuni  (pag6-7 din instrucţiuni);

– Raportul şi declaraţia validate pot fi depuse şi la sediul filialei ȋn original, semnat olograf. Acesta va fi ȋnsoţit de varianta electronică, respectiv formularul validat conţinând raportul şi declaraţia, care se vor prezenta pe o memorie externă USB/CD/DVD.

Validarea presupune completarea corectă a tuturor câmpurilor şi corelarea lor.

– Raportul este considerat depus doar dacă deţineţi confirmarea de depunere eliberată de sistem.

 

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *