Ȋn atenţia membrilor care doresc să acceadă ȋn Grupul Experţilor Judiciari

Consiliul Superior a aprobat ca testarea în vederea înscrierii noilor membri în GEJ si completarea listei cu expertii contabili judiciari aferentă anului 2018 să se desfăşoare după următorul grafic:

 1. Depunerea dosarelor, care va cuprinde şi fişa de opţiuni: 29 ianuarie-1 februarie 2018;
 2. Verificarea dosarelor: 2-6 februarie 2018;
 3. Afişarea propunerilor privind înscrierea în GEJ şi specializările: 6 februarie 2018;
 4. Depunerea contestaţiilor privind etapa de evaluare a dosarelor: 7-9 februarie;
 5. Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listelor pentru examen: 12 februarie 2018

Prima sesiune de testare

 1. Testarea: 14 februarie 2018, ora 16,30;
 2. Afişarea rezultatelor testării: 19 februarie 2018;
 3. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele testării: 20 februarie 2018;
 4. Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor: 23 februarie 2018;

A doua sesiune de testare

 1. Testarea: 27 februarie 2018, ora 16,30;
 2. Afişarea rezultatelor testării: 1 martie 2018;
 3. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele testării: 2 martie 2018;
 4. Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor: 5 martie 2018.

 

La a doua sesiune de testare pot participa conform prevederilor Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate de Consiliul Superior al CECCAR, experţii contabili care, din diferite motive, nu se pot prezenta în prima sesiune sau nu au promovat testul.

Pentru participarea la a doua sesiune de testare, este obligatoriu să se respecte graficul de depunere a dosarelor mai sus menţionat, având în vedere faptul că această testare se va organiza doar pentru experţii contabili care nu s-au putut prezenta în prima sesiune sau nu au promovat testul.

Documentele necesare pentru dosare, precum si tematica  pentru testarea în vederea înscrierii noilor membri în GEJ se pot consulta pe sitetul www.ceccar.ro la sectiunea -Expertiză contabilă

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *