CANDIDATURI PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR IN COMISIA DE DISCIPLINA

                                                      

 

Corpul Experţilor Contabili şi

Contabililor Autorizaţi din România

Filiala  Prahova

 Nr. 533./.16.03.2018

 

Proces verbal

privind procesul de nominalizare a candidatilor

la funcția de membru al Comisiei de disciplină de pe lângă Consiliul filialei CECCAR Prahova,

    mandatul 2018 – 2022          

 

În baza prevederilor:

– art. 1 din Hotararea Consiliului Superior nr. 18/437 din 10 februarie 2018, referitor la modificarea Procedurii de alegeri, cu consultarea presedintilor de filiala

– art. 1 din Hotararea Consiliului superior nr. 18/443 din 9 martie 2018 privind aprobarea Procedurii de alegeri, dupa consultarea Presedintilor de filiale

Comitetul de nominalizare a candidaților pentru funcția de membru al Comisiei de disciplină de pe lângă Consiliul filialei CECCAR Prahova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 18/448 din 14 martie 2018, cu următoarea componenţă:

  1. NITU CORNEL- presed. filiala–                       expert contabil
  2. IANCU ION – director. ex. –                              expert contabil
  3. VASIOIU GHEORGHE – membru cons. fil –    expert contabil

a primit spre analiză 3 (trei) candidaturi, respectiv a domnului Chivulescu Constantin – EC, a doamnei Cristescu Daniela – EC, a doamnei  Duminecă Paraschiva – EC,

Conform Referatelor înregistrate la CECCAR filiala Prahova sub nr 529 /16.03.2018 (ptr dl. Chivulescu Constantin), nr 530/16.03.2018 (ptr dna. Cristescu Daniela), nr 531/16.03.2018 (ptr dna.Duminecă Paraschiva), întocmite de Comitetul de nominalizare mai sus menţionat, au fost obtinute urmatoarele rezultate:

 Candidatura Rezultat
Domnului  Chivulescu Constantin A FOST VALIDATĂ pentru NOMINALIZARE cf art. 21 din Procedura de alegeri
Doamnei Cristescu Daniela A FOST VALIDATĂ pentru NOMINALIZARE cf art. 21 din Procedura de alegeri
 Doamnei Duminecă Paraschiva A FOST VALIDATĂ pentru NOMINALIZARE cf art. 21 din Procedura de alegeri

Întocmit astăzi 16.03.2018 în 5 (cinci) exemplare originale, câte unul pentru fiecare membru al comisiei de nominalizare şi 2 (două) exemplare pentru CECCAR.

Comisia de Nominalizare

 

Nr. Nume Prenume Functie Semnătura
1. Nitu Cornel Presed . Consiliu filiala
2. Iancu Ion Director ex. filiala
3. Vasioiu Gheorghe Membru consiliu filiala

          

               Anexa la Procesul verbal nr.533 din  16.03.2018

Lista candidaţilor admiși în urma procesului de nominalizare

Nr. Nume Prenume
1.  Chivulescu Constantin
2.  Cristescu Daniela
3.  Duminecă Paraschiva

 

Comisia de Nominalizare

 

Nr. Nume Prenume Functie Semnătura
1. Nitu Cornel Presed. Consiliu filiala
2. Iancu Ion Director ex. filiala
3. Vasioiu Gheorghe Membru consiliu filiala

 

 

*Referate pentru candidaturi functia de membru Comisia de disciplina CECCAR Prahova 2018

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *