CANDIDATURI PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR IN CONSILIUL FILIALEI PRAHOVA

Corpul Experţilor Contabili şi

Contabililor Autorizaţi din România

Filiala  Prahova

 Nr. 532./.16.03.2018

Proces verbal

privind procesul de nominalizare a candidatilor

la funcția de membru al Consiliului filialei CECCAR Prahova,

mandatul 2018 – 2022

În baza prevederilor:

– art. 1 din Hotararea Consiliului Superior nr. 18/437 din 10 februarie 2018, referitor la modificarea Procedurii de alegeri, cu consultarea presedintilor de filiala

– art. 1 din Hotârârea Consiliului superior nr. 18/443 din 9 martie 2018 privind aprobarea Procedurii de alegeri, după consultarea Preşedinţilor de filiale

Comitetul de nominalizare a candidaților pentru funcția de membru al Consiliului Filialei CECCAR Prahova aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 18/448 din 14 martie 2018, cu următoarea componenţă:

  1. NIŢU CORNEL- preşedinte filială                   –          expert contabil
  2. IANCU ION – director. executiv                       –          expert contabil
  3. VASIOIU GHEORGHE – membru cons. filială –         expert contabil

a primit spre analiză 4 (patru) candidaturi, respectiv a domnului Popa Robert Ionut – ECa doamnei Şerbanescu Marinela – EC, a doamnei Voicila Veronica Gabriela -EC, a dnei Manea Olivia-CA.

Conform Referatelor înregistrate la CECCAR filiala Prahova sub nr 525 /16.03.2018 (ptr dl Popa Robert Ionut), nr 526/16.03.2018 (ptr dna Serbanescu Marinela), nr 527/16.03.2018 (ptr dna Voicila Veronica Gabriela), nr 528/16.03.2018 (ptr dna Manea Olivia) întocmite de Comitetul de nominalizare mai sus menţionat, au fost obtinute urmatoarele rezultate:

Candidatura Rezultat
Domnului Popa Robert Ionut A FOST VALIDATĂ pentru NOMINALIZARE cf art. 21 din Procedura de alegeri
Doamnei Şerbănescu  Marinela A FOST VALIDATĂ pentru NOMINALIZARE cf art. 21 din Procedura de alegeri
 Doamnei Voicilă Veronica Gabriela A FOST VALIDATĂ pentru NOMINALIZARE cf art. 21 din Procedura de alegeri
Doamnei Manea Olivia A FOST VALIDATĂ pentru NOMINALIZARE cf art. 21 din Procedura de alegeri

Întocmit astăzi 16.03.2018 în 5(cinci) exemplare originale, câte unul pentru fiecare membru al comisiei de nominalizare şi 2(două) exemplare pentru CECCAR.

Comisia de Nominalizare

Nr. Nume Prenume Functie Semnătura
1. Niţu Cornel Presed. Consiliu filiala  
2. Iancu Ion Director ex. filiala  
3. Văsioiu Gheorghe Membru consiliu filiala  

                                              Anexa la Procesul verbal nr. 532 din 16.03.2018

                             Lista candidaţilor admiși în urma procesului de nominalizare

Nr. Nume Prenume
1. Popa Robert Ionut
2. Şerbanescu Marinela
3. Voicilă Veronica Gabriela
4. Manea Olivia

 

Comisia de Nominalizare

 

Nr. Nume Prenume Functie Semnătura
1. Niţu Cornel Presed. Consiliu filiala  
2. Iancu Ion Director ex. filiala  
3. Văsioiu Gheorghe Membru consiliu filiala  

 

 

 

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *