ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR CECCAR FILIALA PLOIEȘTI

Adunarea generală a membrilor filialei Prahova care va avea loc ȋn ziua de 28.03 a.c. orele 15 la Casa Sindicatelor Ploieşti sala Studio.

În situaţia ȋn care nu puteţi participa aveţi posibilitatea să transmiteţi o procură printr-un membru care participă, pentru a va reprezenta ȋn Adunarea generala. Ataşăm modelul de procură.

MODEL PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE

Director executiv,

Ec. Iancu Ion

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *