Mecanisme de ştampilă

Vă anunţăm că mecanismele de ştampilă au sosit la filială.

Mecanismele de ştampilă se vor elibera cu titlu gratuit exclusiv către membrii care solicită parafa profesională şi care ȋndeplinesc toate condiţiile pentru obţinerea vizei pentru anul ȋn curs.

Mecanismele de ştampilă se vor elibera cu titlu gratuit exclusiv către societăţile membre care au primit aviz de funcţionare pentru anul ȋn curs.

La societăţile membre CECCAR , cu mai mulţi asociaţi, mecanismul de ştampilă se va preda numai pe bază de ȋmputernicire dată de administratorul societăţii, ȋnsoţită de o copie după actul de identitate al persoanei ȋmputernicite.

 

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *