Informaţii privind examenul de acces la stagiu sesiunea 06 –13 octombrie 2018

 CENTRUL PRAHOVA

           Examenul se va desfasura la Universitatea de Petrol şi Gaze din Ploieşti Bdul. Bucureşti nr.39, ora 11.00 la amfiteatrul FA1, corpul C parter. (vă veţi  prezenta ȋncepând cu orele 10.00 cu actul de identitate, pix, calculator simplu de birou şi plan de conturi).

 * pentru experţii contabili

 În ziua de 06 octombrie 2018 se va susţine o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore;

În ziua de 13 octombrie 2018 se va susţine o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrină şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore;

 * pentru contabilii autorizaţi

În ziua de 06 octombrie 2017 se va susţine o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept cu o durată de 3 ore;

* pentru contabilii autorizaţi care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice

În ziua de 13 octombrie 2018, se va susţine o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă, Doctrina şi deontologia profesiei contabile cu o durată de 4 ore;

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.