Probele de examinare şi durata examenului de acces, sesiunea 05 și 06 octombrie 2019

  • În data de 05 octombrie 2019, începând cu ora 11.00:

o    Pentru categoria expert contabil o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore

o    Pentru categoria contabil autorizat o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore

o    Pentru categoria contabili autorizaţi care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă, Doctrina şi deontologia profesiei contabile cu o durată de 4 ore

o    Având în vedere faptul că sunt centre de examen în cadrul cărora sunt candidaţi care vor susţine examene la anumite discipline (absolvenți  ai programelor de masterat) se va avea în vedere calcularea corespunzătoare a timpului de examen, pentru fiecare candidat prezent:

– 60 de minute/Contabilitate

– 60 de minute/Fiscalitate

– 60 de minute/Drept

  •  În data de 06 octombrie 2019, începând cu ora 11.00:

o    Pentru categoria expert contabil o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore

o    Având în vedere faptul că sunt centre de examen în cadrul cărora sunt candidaţi care vor susţine examene la anumite discipline (absolvenți  ai programelor de masterat) se va avea în vedere calcularea corespunzătoare a timpului de examen, pentru fiecare candidat prezent:

– 45 de minute/Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor

– 45 de minute/Audit/Test Audit

– 45 de minute/Expertiză contabilă

– 45 de minute/Doctrina şi deontologia profesiei contabile

 LOCAŢIA EXAMENULUI DE ACCES

CENTRU DE EXAMEN PRAHOVA: Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Amfiteatrul FA3, Corp C; Adresă: Bulevardul București 39, Ploiești

Intrarea candidaților în sala de examen se va face în intervalul orar 10:15 – 11:00 pe baza cărtii de identitate.

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou. Redactarea lucrării se va efectua doar cu stilou sau pix cu pastă albastră. 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.