“Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat”,

Editura CECCAR a publicat “Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat”, Ediția a V-a, revizuită, 2016, la preţul de 85 lei. Acest produs reprezintă un suport pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu. Publicația conține informații detaliate cu privire la programele aferente examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil/contabil autorizat. De asemenea, candidații se pot pregăti … Citeşte mai departe

Program Consultatii

Acordate de membri Biroului Permanent al Consiliului Filialei Prahova Săptămânal :   Marţi orele : 14.00 – 16.00 Ec.Niţu Cornel – Preşedinte -tel: 0726135642   Joi   orele :  14.00 – 16.00 săptămânile pare – Ec.Ioan Maria – tel: 0744389874 ; 14.00 – 16.00 săptămânile impare – Ec. Voicu Ioan- tel: 0723152002  

Anunt

Ȋn atenţia membrilor care efectuează expertize contabile judiciare  –  Vă aducem la cunostinţă că ȋn perioada următoare, auditorul de calitate al filialei nu este prezent ȋn instituţie. Până pe data de 3 august vă puteţi prezenta cu rapoartele de expertiză pentru auditare numai ȋn zilele de luni (11,18,25.07; 01.08), urmând ca după acea dată să vă comunicăm ȋn funcţie de cele stabilite.  Cu stimă,   Director executiv,    Ec. Iancu Ion    

Formularul 088

Formularul 088 CNIPMMR a demarat un amplu sondaj privind modul de implementare și efectele Formularului (088), precum și ale procedurii evaluării intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA. Chestionarul este disponibil pe site-ul CNIPMMR la adresa http://cnipmmr.ro/2016/06/07/chestionar-privind-modul-de-implementare-si-efectele-asupra-mediului-de-afaceri-ale-formularului-088/.