IFRS 2015

Standarde Internaţionale de Raportare Financiară  (IFRS) 2015 Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2015. Cuprinde standardele care intră ȋn vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2015, dar nu cuprinde standardele pe care le ȋnlocuiesc. Prezenta ediţie este publicată în două volume: Partea A (Cadrul general conceptual de raportare financiară), Prefaţa la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS)  și  textul consolidat  al  IFRS, inclusiv   Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS) şi interpretările, emise la 1 ianuarie 2015; Partea … Citeşte mai departe