În atenţia membrilor

În conformitate cu normele CECCAR, vă informăm că filiala pune la dispoziţia membrilor pentru consultare dosarele cu hotărâri, decizii, norme emise de organele de conducere ale Corpului. Dosarele se află la directorul executiv al filialei şi pot fi consultate zilnic la sediul filialei. Director executiv, Ec Iancu Ion    

În atenţia membrilor înscrişi în GEJ

Vă transmitem alăturat circulara Ministerului Justiţiei nr.4/55105/2016 referitor la plata onorariilor experţilor contabili. Pentru punerea în aplicare a circularei, vă rugăm să transmiteţi la BLET Prahova până pe 26.08, copii ale documentelor formei de organizare (persoană fizica autorizată sau societate comercială) pe care ati decontat sau pe care veţi deconta onorariul lucrărilor (efectuate sau ce vor fi efectuate). La S.C. se vor transmite copii ale certificatului de înmatriculare eliberat de Registrul Comerţului şi ale certificatului … Citeşte mai departe

Anunt

În atenţia membrilor GEJ În luna august auditorul de calitate al filialei nu este prezent în instituţie. Începând cu 01.09. activitatea de verificare şi înregistrare a rapoartelor de expertiză contabilă, va fi asigurată urmând să comunicăm în timp util programul. Cu stimă, Director executiv, Ec.Iancu Ion

“Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat”,

Editura CECCAR a publicat “Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat”, Ediția a V-a, revizuită, 2016, la preţul de 85 lei. Acest produs reprezintă un suport pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu. Publicația conține informații detaliate cu privire la programele aferente examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil/contabil autorizat. De asemenea, candidații se pot pregăti … Citeşte mai departe