Accesul la profesie

Examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 06 – 13 octombrie 2018.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 6 și 13 octombrie a.c., examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

Astfel, proba scrisă se va desfășura în data de 6 octombrie, la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate și Drept – pentru categoriile expert contabil și contabil autorizat –, iar în data de 13 octombrie va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică și financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă și Doctrină și deontologie – doar pentru categoria expert contabil.

Contabilii autorizați, cu studii superioare economice, membri activi ai CECCAR, care au îndeplinite la zi obligațiile profesionale față de Corp, pot susține, în data de 13 octombrie, proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică și financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă și Doctrină și deontologie, pentru a accede la profesia de expert contabil.     

Examenul de aptitudini sesiunea 10 – 17 noiembrie 2018.

Comments are closed.