Rezultatele probei scrise a examenului de aptitudini, organizată în data de 21 aprilie 2018 au fost afişate la avizierul filialei

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele probei scrise a examenului de aptitudini, organizată în data de 21 aprilie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul.      Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 26 aprilie ora 11.00– 27 aprilie, ora 11.00 se pot depune contestaţii, de … Citeşte mai departe

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Contabilitatea și auditul în condițiile globalizării: realizări și perspective de dezvoltare”

In zilele de 19 și 20 aprilie 2018, Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) și Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP) au organizat la Chișinău, cu sprijinul ACCA și KPMG în Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională anuală dedicată Zilei Profesionale a Contabilului, având în acest an ca temă Contabilitatea și auditul în condițiile globalizării: realizări și perspective de dezvoltare. Cu această ocazie, Președintele filialei CECCAR Iași, prof. univ. dr. Costel Istrate, a transmis colegilor din Republica Moldova … Citeşte mai departe

Mecanisme de ştampilă

Vă anunţăm că mecanismele de ştampilă au sosit la filială. Mecanismele de ştampilă se vor elibera cu titlu gratuit exclusiv către membrii care solicită parafa profesională şi care ȋndeplinesc toate condiţiile pentru obţinerea vizei pentru anul ȋn curs. Mecanismele de ştampilă se vor elibera cu titlu gratuit exclusiv către societăţile membre care au primit aviz de funcţionare pentru anul ȋn curs. La societăţile membre CECCAR , cu mai mulţi asociaţi, mecanismul de ştampilă se va … Citeşte mai departe

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR CECCAR FILIALA PLOIEȘTI

Adunarea generală a membrilor filialei Prahova care va avea loc ȋn ziua de 28.03 a.c. orele 15 la Casa Sindicatelor Ploieşti sala Studio. În situaţia ȋn care nu puteţi participa aveţi posibilitatea să transmiteţi o procură printr-un membru care participă, pentru a va reprezenta ȋn Adunarea generala. Ataşăm modelul de procură. MODEL PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE Director executiv, Ec. Iancu Ion

CONVOCARE CONFERINTA NATIONALA

CONVOCARE CONFERINTA NATIONALA 13-15 aprilie 2018 Convocare – Membrii comisiilor de disciplina de pe langa consiliile filialelor CECCAR Convocare – Membrii consiliilor filialelor CECCAR  Convocare – Reprezentantii membrilor filialelor CECCAR