Evidenţă membri

NIVEL COTIZAŢII 2020
Categorii membriCuantumul cotizaţiilor la plata integrală până la 28 februarie 2020Cuantumul cotizaţiilor la plata integrală pana la data 30.09.2020 inclusiv, dupa aceasta data se va aplica o penalitate de 25%
EXPERŢI CONTABILI                                                                  COTIZAŢII FIXE
EC – Experţi contabili care exercită profesia individual – cu viză şi parafă700 lei800 lei
ECNA – Experţi contabili angajaţi la societăţi/instituţii care nu sunt membre CECCAR sau cu timp parţial la societăţi membre CECCAR, dar care nu exercita profesia individual – fără viză500 lei600 lei
ECDL – Experţi contabili care exercită profesia atât individual cât şi prin societăţi membre CECCAR – cu viză şi parafă600 lei800 lei
ECDA – Experţi contabili asociaţi/acţionari/administratori care exercită profesia exclusiv prin societăţi membre CECCAR (nu exercita profesia individual) – cu viză,fără parafă500 lei600 lei
ECSE – Experţi contabili angajaţi exclusiv, cu normă întreagă, la societăţi membre CECCAR (nu exercita profesia individual) – fără viză400 lei500 lei
(Extras din REVISAL sau declaratie pe proprie raspundere)
CONTABILI AUTORIZAŢI                                                               COTIZAŢII FIXE
CASM – Contabili autorizaţi care exercită profesia individual – cu viză şi parafă570 lei670 lei
CASMA – Contabili autorizaţi angajaţi la societăţi/instituţii care nu sunt membre CECCAR sau cu timp parţial la societăţi membre CECCAR (nu exercita profesia individual) – fără viză300 lei400 lei
CASMDA – Contabili autorizaţi asociaţi/acţionari/administratori care exercită profesia exclusiv prin SC membre CECCAR – cu viză şi parafă300 lei400 lei
CASMSC  – Contabili autorizaţi angajaţi exclusiv, cu normă întreagă, la societăţi membre CECCAR  (se depune declaratie pe proprie raspundere) – fără viză250 lei 350 lei
SOCIETĂŢI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI SOCIETĂŢI DE CONTABILITATE – COTIZAŢII FIXE
CU CIFRA DE AFACERI SUB 100.000 Euro700 lei700 lei
CU CIFRA DE AFACERI PESTE 100.000 Euro800 lei800 lei
COTIZAŢIA VARIABILĂ PF si PJ0,8%1.20%
MIE – Experti contabili – membri inactivi150 lei250 lei
ADEVERINŢĂ DE ÎNCADRARE ÎN LEGE SPECIALĂ (IMPOSIBLITATE PRACTICARE PROFESIE)
Membrii aflaţi ȋn imposibilitatea exercitării profesiei (concediu creştere copil, angajat ȋn afara României etc.) cu aprobarea Bir.Perman. al Cons. Superior cu avizul Cons. filialei
150 lei250 lei
SCUTIRI DE LA PLATA COTIZATIEI FIXE
– membrii cu handicap grav sau accentuat definit conform Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, sunt scutiţi de la plata cotizaţiei fixe, pe baza de cerere aprobată în Biroul Permanent al Consiliului Superior începând cu data înregistrării cererii.
– membrii aflaţi în incapacitate temporară de muncă, dovedită conform legii, pentru o perioadă mai mare de 3 luni consecutive sunt scutiţi de la plata cotizaţiei proporţional cu perioada de incapacitate de muncă pentru anul curent, pe bază de cerere aprobată în Biroul Permanent al Consiliului Superior, începând cu data înregistrării cererii.
SCUTIRI DE LA PLATA COTIZATIEI VARIABILE
persoanele pana la limita varstei de 35 ani se stabilesc, in conditiile platii integrale si în termen a cotizatiei fixe si Rapoartelor de activitate pe anii anteriori, inclusiv a Declaratiei privind modul de exercitare a profesiei pe anul in curs, următoarele facilităţi:
– în primii 2 ani de la data înregistrării în Tabloul Corpului beneficiază de scutirea de la plata cotizaţiei variabile in conditiile in care in aceasta perioada işi exercita profesia:
• individual si/sau
• prin societate
o in care este asociat unic si administrator sau
o in care toti experti contabili/contabili autorizat, asociati/ actionari si administratori se incadreaza in prevederile prezentului articol

Comments are closed.