Examene 2017

Examenul de acces la stagiu sesiunea 07 – 14 octombrie 2017

 

  • pentru experţii contabili

În ziua de 7 octombrie 2017 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele: Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore;

În ziua de 14 octombrie 2017 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele: Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrină şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore;

  • pentru contabilii autorizaţi

În ziua de 7 octombrie 2017 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept cu o durată de 3 ore;

  • pentru contabilii autorizaţi care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice

În ziua de 14 octombrie 2017 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă , Doctrină şi Deontologie cu o durată de 4 ore;

 Depunerea dosarelor de înscriere pentru susținerea examenului se face până pe 8 septembrie 2017.

          Înscrierile la examen de acces la stagiu se fac pe baza următoarelor documente :

  • Cerere pentru înscriere (se va ridica de la sediul filialei) ;
  • Certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate deplină de exerciţiu; (vizat de medicul psihiatru sau neurolog)
  • Curriculum vitae
  • Copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii superioare economice (pentru expert contabil), respectiv studii medii (pentru contabil autorizat) cu diploma de studii recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului ;
  • Certificatul de cazier judiciar, cu termen de valabilitate neexpirat ;
  • Copie după actul de identitate (BI/CI) ;
  • 3 fotografii tip buletin.

Taxa de examen este de 175 Euro pentru experţi contabili şi 125 Euro pentru contabili autorizaţi (la cursul zilei).

Filiala va organiza cursuri de pregătire pentru examenul de acces la stagiu în luna septembrie pe la toate disciplinele de examen.

 

Comments are closed.