Legea 178/2009

Legea 178/2009 privind activitatea de expertiză

In atentia  Expertilor Contabili care intocmesc Rapoarte de expertiza contabila judiciara!

In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I Nr.335/20.V.2009  a fost publicata Legea 178/13.05.2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Modificari importante :

  1. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art.22 – (1) Raportul de expertiza insotit de nota de evaluare a onorariului, impreuna cu decontul cheltuielilor de transport, cazare,etc., daca este cazul, se depun la organul cu atributii jurisdictionale care a incuviintat expertiza.

(2) Dupa stabilirea onorariului definitiv, precum si, daca e cazul, a cuantumului cheltuielilor de transport, cazare, diurna sau a altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei, organul cu atributii jurisdictionale instiinteaza biroul local de expertize in vederea efectuarii platii”

  1. La Art.33, litera e) referitor la activitatea Biroului local de expertize, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ e) platesc onorariile cuvenite expertilor tehnici judiciari, specialistilor si expertilor contabili si sumele reprezentand cheltuieli de transport, cazare, diurna sau alte cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei, dupa comunicarea cuantumului acestora in conditiile art.22. Intocmirea lucrarilor financiar contabile aferente activitatii de expertiza tehnica si contabila revine compartimentelor financiar-contabile din cadrul tribunalelor.”

Comments are closed.