Pregătire profesională

          În atenţia membrilor CECCAR

Precizări cursuri organizate ȋn anul 2020

Pentru desfăşurarea ȋn bune condiţii a cursurilor de pregătire profesională ȋn anul 2020, vă reamintim următoarele:

  • Conform Metodologiei de acordare a vizei anuale ptr. exercitarea profesiei – ‘’viza anuală pentru exercitarea profesiei se acordă dacă au fost ȋndeplinite cumulativ următoarele condiţii(…)g) parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR conform PNDPC’’.

Conform modificărilor sistemului de cotizaţii ȋn cadrul CECCAR aprobate de Conferinţa Naţională din 30 martie 2019’’, ȋn baza cotizaţiei anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizaţiei, de cursurile de formare profesională continuă’’. Astfel, membrii care nu participă la cursurile de pregătire profesională organizate pentru anul ȋn curs, nu mai beneficiază de gratuitate.

Cursurile sunt de 40 de ore (din care 20 de ore la sală) şi sunt structurate de regulă pe 2-3 module (discipline), respectiv contabilitate (20 ore), fiscalitate  (10 – 20 ore), altă disciplină prevăzută ȋn PNDPC(10 ore).

Graficul cursurilor se ȋntocmeşte de filială la ȋnceputul anului şi este postat pe site-ul filialei, astfel ȋncât membrii să poată opta pentru un curs. În acest sens odată cu depunerea raportului anual de activitate sau la obţinerea vizei de exercitare a profesiei pentru anul curent vor depune online cererea ataşată cu menţionarea numărului cursului din grafic, pe care doreşte să-l urmeze. Înainte de ȋnceperea cursului vi se comunică data exactă de ȋncepere a cursului. În situaţia ȋn care din cauze obiective nu puteţi participa la curs veţi anunţa anterior solicitând totodată reȋnscrierea la alt curs. Acceptarea reȋnscrierii vi se va comunica ȋn scris.

Prezenţa la curs se face pe liste ȋntocmite pe fiecare disciplină, pe baza carnetului de membru. Neparcurgerea ȋntregului curs duce la reprogramare pentru numărul de ore neefectuate.

Cursul se ȋncheie cu susţinerea unui test la fiecare disciplină; acesta va conţine obligatoriu: numele, semnătura, numărul de carnet.

Având ȋn vedere că ȋn acest an cursurile se vor organiza la sala SC Consproiect (str. Maramureş) care are o capacitate de 125-150 locuri, vă rugăm să vă ȋnscrieţi la cursurile organizate pe tot parcursul anului, astfel ȋncât să nu se creeze situaţia ca la cursurile organizate spre sfârşitul anului, să se ȋnscrie mai mulţi membri decât capacitatea sălii. Cei care s-au ȋnscris după acoperirea numărului de locuri şi nu mai există posibilitatea ȋnscrierii la alte cursuri, (exemplu cursurile de la sfârşitul anului) riscă să nu le efectueze şi să le plătească anul următor.Persoanele care s-au ȋnscris la un curs şi nu se prezintă, ȋn cazul ȋn care ȋnainte de ȋnceperea cursului nu anunţă ȋn scris motivul, riscă să nu mai poată efectua cursul ȋn timpul anului.

Pentru ȋnscrierea la cursuri pentru anul 2020 completati AICI

     GRAFICUL CURSURILOR DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ  DIN ANUL                                                               2020                                                                                                                                                          

Nc Denumirea  cursului Perioada de desfãşurare Nr.     ore
  

 01

        

      Fiscalitate – Noutăți fiscale în materie de TVA.

         Noi reglementări începând cu 1 ianuarie 2020

 

 

20.01.2020

 

10

02 IFRS Politici contabile – Situaţiile financiare consolidate

Fiscalitate – Modificări Cod fiscal ȋn 2020

17.02 – 20.02 20

20

03 Contabilitate Financiară – Ȋnchidere an financiar –

Fiscalitate – Modificări Cod fiscal ȋn 2020

 

16.03 – 19.03 20

20

 

04 Fiscalitate – TVA

Management Fondurilor Europene

Expertiză Contabilă

27.04 – 30.04 20

10

10

05 IFRS Politici contabile

Fiscalitate – impozit pe profit

26.05 – 29.05 30

10

06 Contabilitatea Instituţiilor Publice

Fiscalitate

Dreptul Muncii

15.06 – 19.06 20

10

10

 

07

 

Managementul Financiar – Fiscalitate –

 Modificări Cod fiscal

 

28.09 – 01.10

 

20

20

08 Reorganizare, fuziuni, dizolvare

Fiscalitate – Modificări Cod fiscal

Expertiză Contabilă

 

26.10 – 30.10

20

10

10

 

09

 

Contab. Financiară – Managementul performanţei

Management Fondurilor Europene

Fiscalitate

 

16.11 – 20.11

 

20

10

10

 

 

                                                                                                                                                          

Comments are closed.