Pregătire profesională

                   

            GRAFICUL CURSURILOR DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ  DIN ANUL 2018

                                                                                                                                                    

 

Nc Denumirea  cursului Perioada de desfãşurare Nr.     ore
01 Contabilitate Financiară – Ȋnchidere an financiar

Fiscalitate – Modificări Cod fiscal

16.01 – 18.01 30

10

02 IFRS –

Dreptul Muncii

Fiscalitate – Modificări Cod fiscal Contabilitate Financiară

12.02 -13.02

14.02.2018

22.02.2018

30

10

03 Contabilitate Financiară – Ȋnchidere an financiar

Fiscalitate – Modificări Cod fiscal

 

13.03-16.03

19.03.2018

20

20

 

04

 

Contab. Financiară – Ȋnchidere exerciţiu financiar                                          

Fiscalitate – impozit pe profit

Expertiză Contabilă

 

16 si 20.04.2018

18.04.2018

19.04.2018

 

20

10

10

 

05 IFRS

Fiscalitate – T.V.A

Dreptul Muncii

09.05-10.05

08.05.2018

11.05.2018

20

10

10

06 Contabilitatea Instituţiilor Publice

Fiscalitate –

Management financiar

 29.05-02.06.2018 20

10

10

07 Raportarea Financiară ȋn conformitate cu IFRS

Fiscalitate –  Impozitul pe profit, impozite şi taxe locale

Management Fonduri Europene

 

13.06-20.06

20

10

10

08 Contabilitate şi Control de Gestiune

Fiscalitate – Impozitul pe venit –  studii de cază

25.09-02.10 

 

20

20

09 Finanţe şi Management financiar

Fiscalitate – Impozitul pe profit, impozitul pe dividende

Managementul Fondurilor Europene

Contabilitate ȋn agricultură

 

07.11 – 13.11

20

10

10

 

10

 

IFRS-Politici contabile – Situaţiile financiare consolidate

Fiscalitate

Expertiza contabila

 

NOIEMBRIE

 

20

10

10

11 Contabilitate ȋn agricultură

Fiscalitate – Impozitul pe venitul microȋntreprinderilor

Audit intern şi extern

 

NOIEMBRIE

20

10

10

12 Contabilitate Financiară

Fiscalitate

Managementul Resurse Umane

 

DECEMBRIE

20

10

10

                                                                                                                       

Comments are closed.