Pregătire profesională

                   

            GRAFICUL CURSURILOR DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ  DIN ANUL 2018

                                                                                                                                                    

 

Nc Denumirea  cursului Perioada de desfãşurare Nr.     ore
01 Contabilitate Financiară – Ȋnchidere an financiar

Fiscalitate – Modificări Cod fiscal

16.01 – 18.01 30

10

02 IFRS –

Dreptul Muncii

Fiscalitate – Modificări Cod fiscal Contabilitate Financiară

12.02 -13.02

14.02.2018

22.02.2018

30

10

03 Contabilitate Financiară – Ȋnchidere an financiar

Fiscalitate – Modificări Cod fiscal

 

13.03-16.03

19.03.2018

20

20

 

04

 

Contab. Financiară – Ȋnchidere exerciţiu financiar                                          

Fiscalitate – impozit pe profit

Expertiză Contabilă

 

16-17.04.2018

18.04.2018

19.04.2018

 

20

10

10

 

05 IFRS

Fiscalitate – T.V.A

Dreptul Muncii

09.05-10.05

08.05.2018

11.05.2018

20

10

10

06 Contabilitatea Instituţiilor Publice

Fiscalitate –

Management financiar

 

29.05 – 02.06

20

10

10

07 Raportarea Financiară ȋn conformitate cu IFRS

Fiscalitate –  Impozitul pe profit, impozite şi taxe locale

Management Fonduri Europene

13.06 – 14.06

 

20.06.2016

20

10

10

08 Contabilitate şi Control de Gestiune

Fiscalitate – Impozitul pe venit –  studii de caz

 

 

26.09 – 02.10

20

10

10

09 Finanţe şi Management financiar

Fiscalitate – Impozitul pe profit, impozitul pe dividende

Managementul Fondurilor Europene

 Contabilitate ȋn agricultură

 

07.11 -13.11.

20

10

10

 

10

IFRS-Politici contabile – Situaţiile financiare consolidate

Fiscalitate

Expertiza contabila

 

26.11 – 28.11

20

10

10

  SEMINAR FISCALITATE  -100 lei /fara TVA                               29.11.2018  ora

15.00

11 Contabilitate Financiară

Fiscalitate

Managementul Resurse Umane

 

 

10.12 –

14.12.2018

20

10

ora

15.00

 

 

                                                                                                                       

Comments are closed.