Pregătire profesională

                     

GRAFICUL CURSURILOR DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ  DIN ANUL 2018

 

Nc Denumirea  cursului Perioada de desfãşurare Nr.     ore
01 Contabilitate Financiară – Ȋnchidere an financiar
Fiscalitate – Modificări Cod fiscal
16.01 – 19.01  

40

02 IFRS                                                                             

Dreptul Muncii
Fiscalitate – Modificări Cod fiscal

12.02 -13.02

14.02.2018

 22.02.2018

 

40

03 Contabilitate Financiară – Ȋnchidere an financiar
Fiscalitate – Modificări Cod fiscal
FEBRUARIE  

40

04 Contabilitate Financiară – Ȋnchidere an financiar
Fiscalitate -impozit pe venit microȋntreprindere
Analiza poziţiei financiare (bilanţului)
MARTIE  

40

05 Contab. Financiară – Informaţii financiare pentru conducere
Fiscalitate – impozit pe profit
Management resurse umane
APRILIE  

40

06 IFRS –
Fiscalitate – T.V.A
Expertiza Contabilă
APRILIE  

40

07 Contabilitatea Instituţiilor Publice
Fiscalitate
Management financiar
MAI  

40

08 Contabilitate ȋn agricultură
Fiscalitate -T.V.A., Impozitul pe venit specifice agriculturii
Dreptul afacerilor şi dreptul muncii
MAI  

40

09 Raportarea Financiară ȋn conformitate cu IFRS
Fiscalitate –  Impozitul pe profit, impozite şi taxe locale
Management Fonduri Europene
IUNIE  

40

10 Contabilitate şi Control de Gestiune
Fiscalitate – Impozitul pe venit
Gestiunea unui cabinet de contabilitate
SEPTEMBRIE  

40

11 Finanţe şi Management financiar
Fiscalitate – Impozitul pe profit, impozitul pe dividende
Managementul Fondurilor Europene
OCTOMBRIE  

40

12 IFRS-Politici contabile – Situaţiile financiare consolidate
Fiscalitate
Expertiza contabila
NOIEMBRIE  

40

13 Contabilitate ȋn agricultură
Fiscalitate – Impozitul pe venitul microȋntreprinderilor
Audit intern şi extern
NOIEMBRIE  

40

14 Contabilitate Financiară
Fiscalitate
Managementul Resurse Umane
DECEMBRIE  

40

                                                            

                                                               Director executiv,

                                                                Ec. IANCU ION

Comments are closed.