Pregătire profesională

           În atenţia membrilor CECCAR

     Potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, art.3 lit g)

Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele conditii(…)g) parcurgerea programului de formare profesională continua organizat de CECCAR, conform PNDPC.”

Potrivit art. 1 pct. A.1 din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, “în baza cotizaţiei anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizatiei, de cursurile de formare profesională continuă”.

Astfel, membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.

  

GRAFICUL CURSURILOR DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ  DIN ANUL 2019

                                    

Nc Denumirea  cursului Perioada de desfãşurare Nr.     ore
 

1

 

Managementul Financiar

 Fiscalitate 

 

 

23.10 – 26.10.2019

 

20

20

 

2

 

IFRS Politici contabile

Fiscalitate

 

28.10-31.10.2019

 

20

20

 

 

3

Contabilitate Financiară

Contabilitate ȋn agricultură

Fiscalitate – Impozitul pe profit, impozitul pe dividende

 

 

08.11 -15.11.2019

20

10

10

 

4

Contabilitate Financiară

Managementul Performanţei

Regulamentul GDPR privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

Fiscalitate

 

 

 

26.11–30.11.2019

10

10

10

 

10

 

5

Contabilitate Financiară

Fiscalitate

Dreptul Muncii

 

 

03.12 -06.12.2019

20

10

10

 

 

                                                                                                                                                          

Comments are closed.