Stagiari

Calendar activităţi stagiu – 2018

Dosarul de înscriere al stagiarului pentru

examenul de aptitudini  sesiunea 10 -17.11.2018

     Pentru inscrierea la examenul de aptitudini, stagiarul depune la filiala Corpului, din raza de domiciliu, un dosar cuprinzând:

  • cerere pentru înscrierea la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei Corpului de domiciliu; (de la filială)
  • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
  • certificatul de stagiu; (de la filială)
  • copie de pe diploma de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii, recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
  • copie după actul de identitate(BI/CI), certificat de nastere/ casatorie;
  • certificat de cazier judiciar;
  • certificat medical vizat de medicul psihiatru / neurolog;
  • 3 fotografii tip B.I.

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionata mai sus, într-un dosar cu şina şi se depune la filiala de domiciliu până pe 24.10.2018.

Taxa este de 175 euro / în lei la cursul zilei pentru experţi contabili şi 125 euro / în lei la cursul zilei pentru contabili autorizaţi.

Pregătire stagiu anul I şi II   

Data Discipline stagiu AN I – PREGATIRE PRACTICA Stagiar EC Stagiar CA
26.10 Dreptul afacerilor DA DA
27.10                IFRS DA NU
29.10 Etica profesionistilor contabili DA DA
Discipline stagiu AN II – PREGATIRE PRACTICA Stagiar EC Stagiar CA
26.10 Audit, revizuire, alte servicii de asigurare  si servicii conexe DA NU
28.10 Tehnologia informatiei si comunicatiei DA DA

 

                                                               

Comments are closed.