Pregătire profesională

CECCAR vă prezintă noutățile fiscale la început de an

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) vine în sprijinul membrilor, în vederea îmbunătățirii serviciilor profesionale pe care experții contabili și contabilii autorizați le oferă clienților, prin organizarea unor cursuri de pregătire teoretică și practică privind un subiect de mare actualitate: tratamentul corect al TVA privind operațiunile intracomunitare de livrări de bunuri.

Potrivit reglementărilor în domeniu, începând cu data de 1 ianuarie 2020, intră în vigoare Directiva 1.910/2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind TVA și Regulamentul pe punere în aplicare (UE) nr. 2018/1.912 al Consiliului de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce privește anumite scutiri pentru operațiunile intracomunitare.

Având în vedere prevederile legislative amintite, cursul intitulat Noutăți fiscale în materie de TVA. Noi reglementări începând cu 1 ianuarie 2020 va aborda aspecte referitoare la:

  • Tratamentul TVA intracomunitar privind:
  • Noile condiții de scutiri pentru operațiunile intracomunitare;
  • Justificarea transportului intracomunitar în vederea aplicării scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri;
  • Stocuri transmise la dispoziția unui client;
  • Livrări succesive de bunuri;
  • Transferuri și non-transferuri;
  • Locul livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii. Reguli generale și reguli particulare. Prestări de servicii pe cale electronică;
  • Alte noutăți în materie de TVA.

De asemenea, aflându-ne la începutul unui nou an fiscal, cu prilejul acestui curs vor fi abordate și alte noutăți legislative în acest domeniu, atât de utile profesioniștilor contabili.

Cursurile sunt interactive și cuprind exemple practice. La finalul cursului, membrii CECCAR care au participat la curs vor primi prezentarea în format electronic.

La filiala CECCAR Prahova, cursul va avea loc în data de 20 IANUARIE 2020, ora 16.00.

         

 În atenţia membrilor CECCAR

     Potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, art.3 lit g)

Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele conditii(…)g) parcurgerea programului de formare profesională continua organizat de CECCAR, conform PNDPC.”

Potrivit art. 1 pct. A.1 din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, “în baza cotizaţiei anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizatiei, de cursurile de formare profesională continuă”.

Astfel, membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.

  

GRAFICUL CURSURILOR DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ  DIN ANUL 2019

                                    

Nc Denumirea  cursului Perioada de desfãşurare Nr.     ore
 

1

 

Managementul Financiar

 Fiscalitate 

 

 

23.10 – 26.10.2019

 

20

20

 

2

 

IFRS Politici contabile

Fiscalitate

 

28.10-31.10.2019

 

20

20

 

 

3

Contabilitate Financiară

Contabilitate ȋn agricultură

Fiscalitate – Impozitul pe profit, impozitul pe dividende

 

 

08.11 -15.11.2019

20

10

10

 

4

Contabilitate Financiară

Managementul Performanţei

Regulamentul GDPR privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

Fiscalitate

 

 

 

26.11–30.11.2019

10

10

10

 

10

 

5

Contabilitate Financiară

Fiscalitate

Dreptul Muncii

 

 

03.12 -06.12.2019

20

10

10

 

 

                                                                                                                                                          

Comments are closed.