ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR FILIALEI CECCAR Prahova

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR

FILIALEI CECCAR Prahova

 În ziua de 26.03 ora 15.00  va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Prahova a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, care se desfăşoară on-line, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul 2020; Realizarea programului de activitate pe anul 2020, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului 2020; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul 2020;
  2. Aprobarea Programului de activitate pe anul 2021;
  3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021;
  4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
  5. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite.

 

 

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 15.30, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit alin.(3), art.34 din OG nr. 65/1994.

Logo-CECCAR-100-ani-Prahova

Leave your comment