ANAF a publicat un material informativ privind modalitățile de efectuare a plăților către administrația fiscală

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, Broșura privind modalitățile de efectuare a plăților către această instituție.

Astfel, contribuabilii își pot îndeplini obligațiile de plată reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat prin următoarele modalități:

♦ cu cardul bancar sau numerar la casieriile Trezoreriei Statului pe raza cărora aceștia își au domiciliul fiscal;

♦ online, cu cardul, prin intermediul Spațiului Privat Virtual sau al platformei Ghiseul.ro (numai pentru persoanele fizice);

♦ prin virament bancar. În broșură este inclus un model de completare a ordinului de plată. Codurile IBAN aferente conturilor unităților Trezoreriei Statului se regăsec pe deciziile de impunere sau pe site-ul ANAF, în secțiunea Asistență contribuabili – Plata obligațiilor fiscale – Codurile IBAN.

În secțiunea „Beneficiar”, câmpul „Cod de identificare fiscală” se completează CNP-ul / CIF-ul / CUI-ul contribuabilului pentru care se face plata, iar în cazul punctelor de lucru cu minimum cinci angajați pentru care există obligația plății impozitului pe veniturile din salarii, CUI-ul punctului de lucru. Ordinul de plată poate fi completat și cu ajutorul aplicației OPFV de pe site-ul ANAF, secțiunea „Asistență contribuabili – Programe utile”. Pentru efectuarea plăților pot fi utilizate și serviciile e-banking.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

anaf-a-publicat-un-material-informativ-privind-modalitatile-de-efectuare-a-platilor-catre-administratia-a10703

Leave your comment