Proces verbal al operațiunii de numărare a voturilor și de stabilire a rezultatului votării privind alegerile pentru funcția de membru al Consiliului filialei/președinte al comisiei de disciplină/membru al comisiei de disciplină a filialei CECCAR PRAHOVA mandatul 2020 – 2024

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România Filiala    PRAHOVA Nr. 463  din  11.03.2020   Proces verbal al operațiunii de numărare a voturilor și de stabilire a rezultatului votării privind alegerile pentru funcția de membru […]

Convocare Conferința Națională a CECCAR

Către Membrii Consiliului superior al CECCAR Membrii Comisiei Superioare de disciplină de pe lângă Consiliul superior al CECCAR Membrii consiliilor filialelor CECCAR Membrii Comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor CECCAR Reprezentanții membrilor filialelor […]

ANUNŢ

Având în vedere contextul actual, respectiv informaţiile cuprinse în Hotărârea nr.6/06.03.2020 emisă de Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul Situaţii de Urgenţă, vă comunicăm ca începând cu data de 10.03.2020, la nivelul fiecărei filiale a Corpului se […]