MIPE: Programul Operațional Asistență Tehnică 2021-2027 a fost transmis Comisiei Europene

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) anunță că a transmis oficial Comisiei Europene primul program operațional pentru perioada de programare 2021-2027, respectiv Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT). „Programul va sprijini funcționarea sistemului de coordonare, gestionare și control al fondurilor 2021-2027. Finanțările acordate prin acest program vor sprijini atât măsuri orizontale pentru sistemul de coordonare, gestionare și control al fondurilor și pentru beneficiari/potențiali beneficiari, cât și măsuri specifice destinate implementării programelor operaționale gestionate la nivelul MIPE fără sume dedicate asistenței tehnice. Concret, prin POAT 2021-2027 vor fi sprijinite: Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD), Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF), Programul Operațional Sănătate (POS), inclusiv POAT”, precizează MIPE, într-un comunicat.

Celelalte programe din cadrul politicii de coeziune 2021-2027 –  Programul Operațional Educație și Ocupare, Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială, Programul Operațional Transport, cele opt programe operaționale regionale și Operațional Tranziție Justă vor avea alocări proprii pentru asigurarea asistenței tehnice. În aceste condiții, vor beneficia de finanțările acordate din cadrul POAT 2021-2027 doar pentru măsuri orizontale. Astfel, finanțările POAT vor fi  în complementaritate cu asistența specifică oferită în cadrul priorităților de asistență tehnică stabilite la nivelul celorlalte programe.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

mipe-programul-operational-asistenta-tehnica-2021-2027-a-fost-transmis-comisiei-europene-s15057

Leave your comment