Modificări la Titlul VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

♦ Între altele, au fost înlocuite unele formulare pe suport de hârtie cu cele în format electronic

Executivul a adoptat, prin HG, o serie de modificări și completări la Titlul VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016. Noul act normativ va contribui la simplificarea și modernizarea modului de depunere a unor formulare, care, în prezent, sunt prezentate pe suport de hârtie, prin utilizarea sistemului electronic, eliminând astfel activitățile și cheltuielile asociate managementului documentelor tipărite, ceea ce va permite realocarea personalului către activități direct productive. Potrivit unui comunicat al Guvernului, se elimină, astfel, obligația persoanei care eliberează pentru consum sau care importă țigaretele în România de a depune pe suport de hârtie declarațiile privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete și a obligației de a publica aceste declarații în două cotidiene.

De asemenea, se introduce obligația persoanei care eliberează pentru consum sau care importă țigaretele în România ca, înainte de a depune declarația online privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete, să declare sortimentele de țigarete în vederea atribuirii codului de produs utilizat pentru completarea declarației.

Declarațiile privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

modificari-la-titlul-viii-accize-si-alte-taxe-speciale-din-normele-metodologice-de-aplicare-a-s16147

Leave your comment