Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 15 noiembrie 2023

Statele membre solicită mai multă consecvență cu îndrumările administrative ale OCDE la aplicarea Directivei de implementare a Pilonului II

 Joi, 9 noiembrie 2023, miniștrii de finanțe ai UE s-au întâlnit la Bruxelles pentru a discuta mai multe subiecte economice și financiare. Cu acest prilej, au adoptat, fără dezbatere, o declarație care accentuează necesitatea de a asigura consecvența cu îndrumările administrative ale OCDE la aplicarea Directivei de implementare a Pilonului II, pentru a evita aplicabilitatea standardelor divergente. În această privință, Consiliul a salutat acordul încheiat de Cadrul Incluziv privind clarificările referitoare la aplicarea Pilonului II cuprinse în îndrumările administrative aprobate în decembrie 2022, februarie 2023 și iulie 2023. Considerentele Directivei privind Pilonul II se referă la utilizarea îndrumărilor elaborate de Cadrul Incluziv ca sursă de ilustrare sau interpretare și menționează intenția statelor membre UE de a urma aceste îndrumări atunci când transpun Directiva de implementare a Pilonului II în legislația națională. Într-o declarație, Comisia Europeană afirmă că îndrumările administrative menționate anterior sunt compatibile cu Directiva de implementare a Pilonului II.

Parlamentul European a adoptat opinia cu privire la noile resurse proprii ale UE și solicită Consiliului să facă la fel

Parlamentul European a adoptat joi, 9 noiembrie, opinia cu privire la un amendament al legii care reglementează veniturile UE, așa-numita „Decizie privind resursele proprii” (ORD). Acest amendament, dacă va fi adoptat de Consiliu printr-o decizie unanimă și ratificat de toate statele membre, va introduce trei noi surse de venit pentru bugetul UE: – venituri din comercializarea certificatelor de emisii (ETS); – resursele generate de mecanismul european de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM); și – o resursă statistică proprie temporară bazată pe profiturile întreprinderilor. La sfârșitul anului 2021, Comisia a propus trei noi resurse proprii, actualizate în iunie 2023, care, totuși, nu au fost încă adoptate de statele membre ale UE. Eurodeputații cer statelor membre să adopte noile fluxuri de venituri ale UE înainte de alegerile europene din 2024.

Eurodeputații își doresc un cadru FASTER mai ambițios

Marți, 7 noiembrie, Comisia ECON a Parlamentului European s-a întâlnit pentru a discuta proiectul de raport privind propunerea pentru rambursarea mai rapidă și mai sigură a impozitelor reținute la sursă (FASTER), întocmit de eurodeputatul Herbert Dorfmann (Partidul Popular European, Italia).  În timpul ședinței, Dorfmann a declarat că propunerea Comisiei este un bun punct de plecare, dar regretă că nu este suficient de ambițioasă. În raportul său, el a propus anumite îmbunătățiri, cum ar fi asigurarea faptului că administrațiile fiscale dispun de instrumentele și uneltele necesare. Este de asemenea important, potrivit acestuia, să se asigure o mai mare claritate în ceea ce privește înregistrarea intermediarilor financiari din țări terțe. El a recunoscut că, pe termen lung, certificatele digitale ar fi o idee bună, totuşi, în opinia sa, calendarul stabilit pentru implementare este foarte scurt. El a mai adăugat că o revizuire a directivei ar trebui să aibă loc în trei ani. Per total, Dorfmann a fost sceptic în privința progreselor înregistrate în timpul președinției spaniole, dar speră că vor fi înregistrate progrese suplimentare în timpul celei belgiene. Un vot în Comisia ECON se preconizează că va avea loc la 23 ianuarie 2024.

Opiniile AEPD privind Directiva BEFIT, HOT și TP

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) a publicat marți, 7 noiembrie, opiniile cu privire la trei propuneri fiscale recente: propunerea pentru o Directivă privind Întreprinderile din Europa: Cadru de impozitare a veniturilor (BEFIT), propunerea pentru o Directivă a Consiliului care stabilește un Sistem fiscal pentru IMM-uri bazat pe sediul social și propunerea pentru o Directivă privind prețurile de transfer. Pentru aceste trei dosare, AEPD a salutat includerea în propuneri a unor prevederi specifice privind protecția datelor. Totuși, pentru a spori securitatea juridică și previzibilitatea, AEPD a recomandat clarificarea suplimentară a scopurilor specifice ale prelucrării datelor cu caracter personal în contextul propunerilor. În plus, AEPD a recomandat clarificarea datei de începere a perioadei propuse de păstrare a datelor și asigurarea faptului că perioada maximă de păstrare rămâne limitată la ceea ce este strict necesar.

Avocatul general Pitruzzella recomandă o nouă hotărâre privind normele fiscale ale Irlandei în cazul Apple

Joi, 9 noiembrie, Avocatul general al Curții Europene de Justiție (CJUE), Giovanni Pitruzzella, a emis opinia sa fără caracter obligatoriu cu privire la un caz de ajutor de stat fiscal din partea Irlandei pentru Apple din perioada 1991-2007 și considerat ilegal de Comisia Europeană. La acel moment, Irlanda, prin emiterea a două norme fiscale, a aprobat metoda prin care două societăți din grupul Apple (ASI și AOE) au propus să își stabilească profiturile impozabile din Irlanda generate de activitatea sucursalelor irlandeze. În 2016, Comisia Europeană a considerat că aceste norme fiscale sunt ajutoare de stat ilegale, incompatibile cu piața internă, dar această decizie a fost revocată de Tribunalul European, care a constatat că Comisia nu a reușit să demonstreze existența unui avantaj obținut prin adoptarea normelor fiscale. Comisia a contestat această decizie la CJUE, iar Avocatul general Pitruzzella propune acum respingerea hotărârii, argumentând că Tribunalul de Primă Instanță nu a evaluat în mod corect fondul și consecințele anumitor erori metodologice care ar fi putut vicia normele fiscale. CJUE, cea mai înaltă instanță a UE, la care Comisia Europeană a făcut apel, trebuie acum să decidă. Taxele restante de 13 miliarde de euro pe care UE le solicită de la Apple și care trebuie rambursate Irlandei sunt în prezent în escrow, în așteptarea procedurilor legale.

OCDE solicită comentarii cu privire la setul de instrumente pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să trateze riscurile erodării bazei impozabile și ale transferului profiturilor în ceea ce privește prețurile la minerale

Ca parte a activității curente a Parteneriatului OCDE/Forumul interguvernamental privind mineritul, mineralele, metalele și dezvoltarea sustenabilă (IGF) cu privire la BEPS în cadrul programului minier, OCDE a lansat luni, 6 noiembrie, o consultare publică cu privire la un set de instrumente suplimentare concepute pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să abordeze provocările legate de prețurile de transfer cu care se confruntă atunci când stabilesc prețurile pentru minerale. Pentru multe țări în curs de dezvoltare bogate în resurse, resursele minerale reprezintă o oportunitate economică semnificativă de a crește veniturile guvernamentale. Conform OCDE, eroziunea bazei fiscale și transferul profiturilor (BEPS), combinate cu lacunele capacității autorităților fiscale din țările în curs de dezvoltare, amenință această perspectivă. Documentul de consultare publică oferă un cadru pentru identificarea factorilor economici principali care pot influența prețurile mineralelor utilizând principiile prețurilor de transfer. Acesta arată modul în care cadrul poate fi aplicat pentru litiu. Pe măsură ce sunt dezvoltate, vor fi lansate și alte seturi de instrumente care aplică cadrul pentru alte mărfuri. Părțile interesate pot trimite comentarii până la 2 februarie 2024,  prin e-mail, la adresa CTP.BEPS@oecd.org.

Filipine s-a alăturat Cadrului incluziv OECD cu privire la BEPS

Filipine a devenit membru al Cadrului Incluziv cu privire la Eroziunea Bazei Fiscale și Transferul Profiturilor (BEPS) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare economică (OCDE)/G20, potrivit unui comunicat de presă publicat joi, 9 noiembrie. În cadrul unei reuniuni din 8 noiembrie 2023 cu directorul Centrului OCDE pentru politică și administrare fiscală, Manal Corwin, secretarul de finanțe, Benjamin Diokno, a prezentat scrisoarea de angajament a Departamentului de Finanțe (DOF), în care a declarat sprijinul acordat Republicii Filipine pentru punerea în aplicare a Planului de acțiune BEPS și interesul său de a se alătura Declarației de rezultat privind soluția pe doi piloni pentru tratarea provocările fiscale care decurg din digitalizarea economiei din 11 iulie 2023. Din 2016, DOF și Biroul pentru venituri interne (BIR) au lucrat la alinierea cadrului juridic intern al Republicii Filipine cu standardele minime BEPS, cu sprijinul OCDE, Banca Asiatică de Dezvoltare (ADB) și alți parteneri de dezvoltare.

ETAF, la Congresul ITAA

Vineri, 10 noiembrie, ETAF a participat la Congresul Institutului belgian pentru consilieri fiscali și contabili (ITAA). De-a lungul zilei, au fost organizate mai multe mini-conferințe pe diferite teme, cum ar fi raportarea și sustenabilitatea, facturarea electronică, utilizarea inteligenței artificiale și modul de creștere a atractivității profesiei. În cadrul unei sesiuni dedicate știrilor privind politica fiscală europeană și internațională, Michael Schick, Head of Office ETAF, a prezentat profesioniștilor belgieni din domeniul fiscal măsurile recente de sprijin pentru IMM-uri propuse de Comisia Europeană, inclusiv un sistem fiscal bazat pe sediul social pentru IMM-uri. De asemenea, el a informat publicul cu privire la planurile de raționalizare ale Comisiei Europene pentru 2024 și la intenția de a reduce cu 25% sarcina administrativă care pune presiune pe întreprinderi și care derivă din legislația UE. Mai mult, dl Schick a oferit câteva informații despre noile norme UE privind combaterea spălării banilor, aflate momentan în stadiul de negociere între Consiliul UE și Parlamentul European, precum și despre impactul acestora asupra profesioniștilor din domeniul fiscal. În final, el a  oferit o scurtă prezentare a stadiului în care se află viitoarea propunere Securing the Activity Framework for Enablers (SAFE), a cărui soartă este legată de o altă propunere: Directiva UNSHELL, care stabilește norme de combatere a utilizării abuzive a entităților fictive.

Conferința ETAF din 29 noiembrie 2023

29 noiembrie 2023

Conferința ETAF

De la acord la implementare: în ce stadiu ne aflăm cu soluția pe doi piloni a OCDE?

15:00–17:00

@ Thon Hotel EU, Rue de la Loi, 1040 Bruxelles

La mai bine de doi ani de la acordul major al OCDE privind soluția pe doi piloni pentru tratarea provocărilor fiscale generate de digitalizarea economiei, unde ne aflăm din punct de vedere al implementării?

Alături de experți fiscali și reprezentanți UE, ETAF ar dori să cuantifice progresul recent realizat la nivelul OCDE referitor la implementarea Pilonului I (realocarea drepturilor de impozitare) și să evalueze, în special, șansele de a avea un număr semnificativ de jurisdicții care să semneze și care să implementeze în cele din urmă acordul.

Ratificarea Pilonului I este cu atât mai importantă pentru UE întrucât Comisia Europeană a propus ca veniturile din Pilonul I să facă parte din viitoarea generație de resurse proprii ale UE.

Totodată, conferința va reprezenta un prilej de a discuta modul în care Pilonul II (impozitarea minimă) este implementat în statele UE, întrucât termenul-limită pentru transpunere este stabilit pentru 31 decembrie 2023, și de a aborda provocările întâlnite de profesioniștii din domeniul fiscal din această privință.

15:00 – Înregistrarea participanților

15:30 – Remarci introductive susținute de Philippe Arraou, Președintele ETAF

15:40  – Discuție moderată de Rebecca Christie, editorialist pentru Reuters BreakingViews și expert la Bruegel:

  • Reinhard Biebel, director, Politică Fiscală și Cooperare Directă, DG TAXUD, Comisia Europeană
  • David Bradbury, director adjunct, Centrul pentru politică și administrare fiscală, OCDE
  • Jorge Alberto Ferreras Gutiérrez, consilier financiar, Reprezentanța permanentă a Spaniei pe lângă UE
  • Mona Barake, cercetător postdoctoral, Observatorul fiscal al UE
  • Christoph Marchgraber, consilier fiscal, partener KPMG, membru al Grupului de lucru privind Pilonul II din cadrul Comitetului de profesional de experți în legislație socială și fiscală al KSW

16:55 – Remarci de încheiere susținute de Philippe Arraou, Președintele ETAF

17:00 – Recepție

Participanții la conferință vor beneficia de interpretare simultană în engleză, franceză, germană și română.

Conferința va fi transmisă live pe Zoom.

Înregistrați-vă aici: https://sweapevent.com/etafconferenceontheoecdtwopillarsolution

etaf-1

Leave your comment