Parlamentul a adoptat proiectul de Lege privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea

Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, proiectul de Lege privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, act normativ care are ca obiect reglementarea anumitor aspecte ale utilizării semnăturii electronice, sigiliului electronic, mărcii temporale și documentelor electronice cărora li s-a aplicat o semnătură electronică, un sigiliu electronic sau o marcă temporală, precum și stabilirea condițiilor prestării serviciilor de încredere și a atribuțiilor autorităților și instituțiilor publice în domeniul prestării acestor servicii, în vederea creării cadrului juridic intern de aplicare directă a Regulamentului (UE) nr.910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iunie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE. De asemenea, actul normativ prevede abrogarea și modificarea unor acte normative care au legătură cu domeniul reglementat.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

parlamentul-a-adoptat-proiectul-de-lege-privind-utilizarea-semnaturii-electronice-a-marcii-temporale-s20877

Leave your comment