Procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați, publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 559 din 8 iunie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 1.329/2022 al ministrului Finanțelor privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați. Actul normativ cuprinde dispoziții privind:

▪ stabilirea direcțiilor regionale vamale ca autoritate vamală teritorială competentă pentru autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați în cazul persoanelor fizice/juridice, contribuabili mici și mijlocii, care au sediul în raza teritorială a acestora;

▪ stabilirea Direcției regionale vamale București ca autoritate vamală teritorială competentă pentru autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați în cazul persoanelor juridice, mari contribuabili;

▪ modalitatea de soluționare a cererilor înregistrate la autoritatea vamală teritorială/centrală până la data intrării în vigoare a prevederilor art. II pct. 11 din OG nr. 11/2022, potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor nr. 2.482/2017; delegarea calității de membru, vicepreședinte, în cadrul Comisiei constituită la nivelul DGRFP Ploiești către directorul executiv al Direcției regionale vamale București; delegarea calității de membru, vicepreședinte, în cadrul comisiei constituită la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili către directorul general adjunct cu atribuții în domeniul produselor accizabile al Direcției proceduri vamale și în domeniul produselor accizabile din cadrul Autorității Vamale Române;

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

procedura-si-conditiile-in-care-se-realizeaza-autorizarea-antrepozitelor-fiscale-a-destinatarilor-a9687

Leave your comment