Procesul de votare pentru alegerea membrilor ȋn Consiliul filialei şi Comisia de disciplină Extras

Conform Procedurii alegerilor pentru membri ȋn Consiliul filialei şi Comisia de disciplină conform Hotărârii Consiliului filialei din  27.02.2020, ȋn zilele de 10 şi 11.03 ȋntre orele 10 -18 la sediul filialei din str. Ion Heliade Rădulescu nr.4A se desfăşoară  procesul de votare al candidaţilor pentru Consiliul filialei şi Comisia de disciplină.

Candidaţii nominalizaţi validaţi de Comitetul de nominalizare conform proceselor verbale din data de 25.02.2020, sunt:

Pentru membri ȋn Consiliul filialei:

  • Banu Cristian – expert contabil, administrator al SC SOLEVI CONT SRL
  • Filipoiu Costel – expert contabil, liber profesionist

 Pentru preşedinte al Comisiei de disciplină de pe lângă Consiliul filialei

  • Turiac Nicolae – expert contabil, liber profesionist

 Pentru membri ȋn Comisia de disciplină de pe lângă Consiliul filialei:

  • Dinu Ionel – expert contabil, liber profesionist;
  • Dinu Mihaela – expert contabil, administrator SC DINU EXPERT CONSULT SRL
  • Andrei Aurica – expert contabil, liber profesionist;
  • Burtea Daniel Costin – expert contabil, liber profesionist;
  • Bulearcă Mariana Adela – expert contabil, administrator SC SIB EXPERT CONSULTING SRL şi SC FINCONTA SIB SRL;

Alegerea membrilor se va face pe baza votului membrilor activi ai filialei ȋnscrişi ȋn Tabloul Corpului, care şi-au ȋndeplinit toate obligaţiile profesionale faţă de Corp, şi-au achitat integral cotizaţiile profesionale la termenul scadent, au depus Raportul de activitate până la data de 28 februarie şi nu au fost sancţionaţi.

Este interzisă votarea pe bază de procură.

Desfăşurarea votării este organizată şi supravegheată de o Comisie electorală.

Alegătorii se vor legitima cu un act de identitate.

Alegătorul votează unul sau mai mulţi dintre candidaţii ȋnscrişi pe buletinul de vot, prin ȋncercuirea numărului curent. Numărul maxim de candidaţi votaţi, prin ȋncercuire nu poate fi mai mare decât

numărul locurilor vacante, număr specificat de  buletinul de vot. Nu se acceptă alte menţiuni pe buletinul de vot. Buletinele albe, cele care nu cuprind o desemnare precisă a candidatului ori care nu poartă ştampila CECCAR, cele care conţin semne de recunoaştere sau orice alte menţiuni nu sunt luate ȋn considerare la stabilirea rezultatului,fiind considerate nule, anexându-se la procesul verbal. Alegătorii vor introduce buletinele de vot ȋn urnă. După finalizarea votului, Comisia electorală deschide urna şi numără voturile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave your comment