Stagiari

Precizări importante cu privire la publicațiile CECCAR pentru pregătirea stagiarilor
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), organismul profesional care gestionează profesia contabilă din România, organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calificării de expert contabil sau de contabil autorizat,…

Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

  Calendar-2019-activitati-stagiu-

  Discipline si probe activitati stagiu 2019

Cursuri de pregătire gratuite pentru susținerea examenului de acces la stagiu,

sesiunea 5-6 octombrie 2019

         Pentru a veni în sprijinul candidaților la examenul de acces la stagiu, CECCAR organizează, la București, în perioada 14-19 septembrie a.c., cursuri gratuite de pregătire în vederea susținerii examenului de acces la stagiu – sesiunea 5-6 octombrie 2019.

        În cele 6 zile, lectori abilitați îi vor ajuta pe candidații la examenul de acces să se familiarizeze cu tematica pentru examen, oferindu-le o viziune de ansamblu asupra acesteia și asupra modului de pregătire în vederea promovării examenului.

         Cursurile vor oferi informații necesare în vederea asimilării cunoștințelor cerute pentru accesul la profesie, CECCAR sprijinind astfel aspiranții la profesiile de expert contabil și de contabil autorizat pentru pregătirea în vederea susținerii examenului.

    Ulterior, prin intermediul platformei online, candidații care s-au înscris pentru susținerea examenului de acces din întreaga țară vor putea parcurge cursurile de pregătire (conturile pentru accesul la platforma online vor generate cu sprijinul Directiei Informatica, in baza adreselor de mail ale candidatilor). Parcurgerea programelor de pregătire premergătoare examenului, precum și utilizarea ca suport de studiu a publicațiilor emise de CECCAR sunt pași esențiali în asimilarea cunoștințelor necesare.

Filiala va transmite informări cu privire la datele de la care vor fi disponibile aceste cursuri online.

      Va reamintim ca primirea dosarelor si inscrierea candidatilor la examenul de acces se va face pana la data de 13 septembrie 2019.

                 Sesiune extraordinară a Examenului de aptitudini:

  09 – 16 noiembrie 2019 (proba scrisă şi orală)

   Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la filiala Corpului din raza de domiciliu sau la filiala unde si-au efectuat stagiul, un dosar cuprinzând:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu (se elibereaza de la filiala);
 • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini adresată președintelui filialei Corpului (de la filiala); Cerere inscriere ex aptitudini 2019
 • cartea de identitate (copie),
 • certificat de căsătorie/divorț, dacă numele din CI diferă de cel de pe actul de studii;
 • certificat de cazier judiciar valabil la data examenului (original);
 • certificat medical (original) din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină (ștampilat de neurolog / psihiatru) valabil la data examenului;
 • două fotografii tip BI/CI.
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Stagiarii care s-au inscris la sesiunile din anii 2016, 2017 și 2018  si aprilie 2019 ale Examenului de aptitudini dar nu le-au promovat, vor actualiza dosarul de înscriere pentru sesiunea noiembrie 2019 doar cu următoarele documente:

 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar valabil la data examenului;
 • certificat medical (original) din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină (ștampilat de neurolog / psihiatru) valabil la data examenului;
 • două fotografii tip BI/CI;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionată mai sus, într-un dosar cu şina şi se depune la filiala din raza de domiciliu sau unde a efectuat stagiul.

         Termen limita pentru inscrieri 23 octombrie 2019                     

 

                                                              

Comments are closed.