În atenţia membrilor GEJ

Referitor la verificarea rapoartelor de expertiză contabilă, vă comunicăm că în luna octombrie activitatea va fi asigurată numai în zilele de 3,11,17,24,31 octombrie. Vă rugăm să luaţi măsurile de rigoare pentru încadrarea în program. Cu stimă, Director executiv, Ec. Iancu Ion

În atenţia membrilor înscrişi în GEJ

Vă transmitem alăturat circulara Ministerului Justiţiei nr.4/55105/2016 referitor la plata onorariilor experţilor contabili. Pentru punerea în aplicare a circularei, vă rugăm să transmiteţi la BLET Prahova până pe 26.08, copii ale documentelor formei de organizare (persoană fizica autorizată sau societate comercială) pe care ati decontat sau pe care veţi deconta onorariul lucrărilor (efectuate sau ce vor fi efectuate). La S.C. se vor transmite copii ale certificatului de înmatriculare eliberat de Registrul Comerţului şi ale certificatului … Citeşte mai departe

“Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat”,

Editura CECCAR a publicat “Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat”, Ediția a V-a, revizuită, 2016, la preţul de 85 lei. Acest produs reprezintă un suport pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu. Publicația conține informații detaliate cu privire la programele aferente examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil/contabil autorizat. De asemenea, candidații se pot pregăti … Citeşte mai departe