Redactor – Editura CECCAR

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central din str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, București, în vederea ocupării unui post de redactor, pe durată determinată, în cadrul Editurii CECCAR. Condiţiile generale de participare: are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; cunoaşte limba română, scris şi vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are … Citeşte mai departe

Profesia contabilă din România, reprezentată la cel mai înalt nivel

Miercuri, 12 decembrie a.c., a avut loc, la Bruxelles, Adunarea Membrilor Accountancy Europe – organizația care reprezintă interesele profesiei contabile la nivel european –, prilej cu care Florin Toma, expert contabil, membru al Corpului Experților… Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

Accountancy Europe publică o analiză referitoare la inițiativele de reformare a TVA la nivelul Uniunii Europene

Având în vedere inițiativele legislative discutate recent la nivel european privind reforma TVA, Accountancy Europe a publicat un document de analiză cu privire la inițiativele actuale de reformare a TVA în Uniunea Europeană. Documentul face referire… Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

Autoritatea Europeană a Muncii, avizată pozitiv de statele membre ale UE

Statele membre ale Uniunii Europene au fost de acord cu înființarea unei Autorități Europene a Muncii (AEM), menită să-i sprijine pe cei aproximativ 17 milioane de europeni care trăiesc sau muncesc în alt stat membru… Citiţi articolul integral pe site-ul CECCAR

Evaluare Stagiari anul I si II- semestrul II 2018

Evaluarea stagiarilor la centrul PRAHOVA pentru anii I si II pentru semestrul II 2018 programată ȋn perioada 07 – 09 decembrie 2018 se desfăşoară sub următoarea formă: Proba teoretică (scrisă) pentru anul I ȋn data de 07.12.2018 ȋncepând cu ora 16.00; Proba teoretică (scrisă) pentru anul II ȋn data de 08.12.2018 ȋncepând cu ora 09.00 Proba practică (orală) pentru anul I ȋn data de 08.12.2018 ȋncepând cu ora 9.00. Proba practică (orală) pentru anul II ȋn data de 08.12.2018 ȋncepând … Citeşte mai departe