În atenţia membrilor GEJ

Referitor la anunţurile anterioare privind verificarea rapoartelor de expertiză contabilă, vă comunicăm că în luna septembrie activitatea va fi asigurată numai în zilele  de 5,12,19,26. Vă rugăm să luaţi măsurile de rigoare pentru încadrarea în program. Cu stimă, Director executiv, Ec. Iancu Ion

În atenţia membrilor

În conformitate cu normele CECCAR, vă informăm că filiala pune la dispoziţia membrilor pentru consultare dosarele cu hotărâri, decizii, norme emise de organele de conducere ale Corpului. Dosarele se află la directorul executiv al filialei şi pot fi consultate zilnic la sediul filialei. Director executiv, Ec Iancu Ion    

În atenţia membrilor înscrişi în GEJ

Vă transmitem alăturat circulara Ministerului Justiţiei nr.4/55105/2016 referitor la plata onorariilor experţilor contabili. Pentru punerea în aplicare a circularei, vă rugăm să transmiteţi la BLET Prahova până pe 26.08, copii ale documentelor formei de organizare (persoană fizica autorizată sau societate comercială) pe care ati decontat sau pe care veţi deconta onorariul lucrărilor (efectuate sau ce vor fi efectuate). La S.C. se vor transmite copii ale certificatului de înmatriculare eliberat de Registrul Comerţului şi ale certificatului … Citeşte mai departe

Anunt

În atenţia membrilor GEJ În luna august auditorul de calitate al filialei nu este prezent în instituţie. Începând cu 01.09. activitatea de verificare şi înregistrare a rapoartelor de expertiză contabilă, va fi asigurată urmând să comunicăm în timp util programul. Cu stimă, Director executiv, Ec.Iancu Ion