A fost aprobată Procedura privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri – RO e-Sigiliu

În Monitorul Oficial nr. 10 din 5 ianuarie 2024 a fost publicat Ordinul comun nr. 5/5/2024 al președintelui Autorității Vamale Române și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri – RO e-Sigiliu, precum și a unor formulare. Documentul stabilește modelul următoarelor formulare: ▪ Fișa de monitorizare a transportului; ▪ Proces-verbal de sigilare/desigilare; ▪ Angajamentul de plată.

Procedura se aplică persoanelor juridice/fizice române sau străine care efectuează operațiuni vamale ori de mișcare a produselor de natura celor menționate la art. 4 alin. (1) al actului normativ, respectiv bunurilor cu risc vamal/fiscal aflate sub supravegherea autorității vamale/fiscale: a) plasate în regim de tranzit între două birouri vamale de frontieră care prezintă un risc vamal/fiscal ridicat în ceea ce privește descărcarea frauduloasă; b) plasate în regim vamal de tranzit între un birou vamal de frontieră și un birou vamal din interiorul țării și care prezintă un risc vamal/fiscal ridicat în ceea ce privește descărcarea frauduloasă; c) declarate pentru export, care prezintă risc vamal/fiscal ridicat sau care fac obiectul unor măsuri speciale la export; d) privind mișcarea în interiorul țării a produselor supuse la plata accizei armonizate și nearmonizate, astfel: produsele aflate în regim suspensiv, produsele eliberate pentru consum până la primul beneficiar, precum și produsele la care plata accizei este exceptată sau cu scutire directă; e) aflate în tranzit intracomunitar, care prezintă risc de descărcare/comercializare pe teritoriul național; f) bunuri de natură intracomunitară destinate unui contribuabil din România care prezintă risc fiscal; g) bunuri având ca destinație o livrare intracomunitară care prezintă riscul de a nu părăsi teritoriul național. De asemenea, procedura se aplică transportatorilor rutieri de marfă români sau străini.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

a-fost-aprobata-procedura-privind-stabilirea-criteriilor-de-risc-care-stau-la-baza-analizei-aplicarea-s19750

Leave your comment