ANAF va actualiza formularul 205 și instrucțiunile de completare a acestuia

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) intenționează să actualizeze modelul formularului 205 și instrucțiunile de completare a acestuia. În acest context, instituția a publicat în transparență decizională un proiect de ordin pentru modificarea și completarea OPANAF nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit” și 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”.

ANAF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin OG nr. 8/2021 și OUG nr. 130/2021, au fost aduse modificări și completări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal în ceea ce privește obligațiile declarative ale plătitorilor de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitului, precum și ale intermediarilor, rezidenți fiscali români, definiți de legislația în materie, care au efectuat tranzacțiile prevăzute la art. 94 și 95 din Codul fiscal.

Modificările/completările au vizat, în principal, următoarele aspecte: ● modificarea dispozițiilor art. 132 alin .(2) din Codul fiscal referitoare la obligațiile declarative ale plătitorilor de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor, în sensul în care, în cazul veniturilor din pensii realizate începând cu luna ianuarie 2022, plătitorii de astfel de venituri nu mai au obligația completării și depunerii formularului 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”, ci a formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”; ● modificarea dispozițiilor art. 96 alin (3) din Codul fiscal, în sensul în care intermediarii, societățile de administrare a investițiilor sau societățile de investiții autoadministrate, administratorii de fonduri de investiții alternative, rezidenți fiscali români, care efectuează tranzacțiile prevăzute la art. 94 și 95, atât pentru veniturile obținute din România, cât și pentru cele obținute din străinătate au obligația completării și depunerii formularului 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

anaf-va-actualiza-formularul-205-si-instructiunile-de-completare-a-acestuia-s16999

Leave your comment