Completări la reglementările contabile aplicabile operatorilor economici

S-au avut în vedere aspecte legate de prezentarea de informații privind impozitul pe profit, de către anumite întreprinderi și sucursale

Reglementările contabile aplicabile genților economici au fost completate odată cu publicarea în Monitorul Oficial nr. 878 din 7 septembrie 2022 a OMF nr. 2.048/2022, act normativ care are ca scop transpunerea în legislația națională a unor reglementări comunitare, respectiv a Directivei (UE) 2021/2101 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit. Potrivit Referatului de aprobare a actului normativ, noile cerințe de prezentare vizează doar o parte dintre entități, respectiv cele care se încadrează în criteriul de mărime prevăzut de Directivă, și corespund obiectivului de îmbunătățire a transparenței întreprinderilor și a controlului public, sub aspectul informațiilor referitoare la impozitul pe profit, prin adaptarea cadrului juridic existent cu privire la obligațiile în ceea ce privește publicarea de rapoarte. Astfel – precizează MF – principala prevedere a Directivei se referă la grupurile multinaționale și, după caz, anumite entități autonome, care ar trebui să furnizeze publicului un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit atunci când depășesc un anumit nivel al cifrei de afaceri nete/al veniturilor, pe parcursul a două exerciții financiare consecutive, în funcție de veniturile consolidate ale grupului sau de veniturile entității autonome. În mod simetric, o astfel de obligație nu se mai aplică atunci când indicatorii respectivi încetează să depășească cuantumul relevant pe parcursul a două exerciții financiare consecutive.

Prin OMF nr. 2048/2022, reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 sunt completate cu următoarele aspecte:

♦ obligația ca societățile-mamă finale (cele aflate la cel mai înalt nivel din structura unui grup de entități) a căror cifră de afaceri netă consolidată a depășit la data bilanțului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 750.000.000 euro, astfel cum se reflectă în situațiile lor financiare anuale consolidate, să întocmească, să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciții financiare consecutive. Având în vedere posibilitatea acordată statelor membre care nu au adoptat moneda euro de a converti pragul de 750.000.000 euro în moneda națională, la cursul de schimb valabil la data de 21 decembrie 2021, în OMF nr. 2048/2022 s-a utilizat cuantumul de 3.700.000.000 lei (echivalentul a 747.474.740 euro).

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

completari-la-reglementarile-contabile-aplicabile-operatorilor-economici-s16144

Leave your comment