EVALUAREA CAIETELOR DE PRACTICĂ STAGIU SESIUNEA 19-21 IUNIE 2020 – Centrul PRAHOVA

 

        Având în vedere contextul actual al pandemiei SARS-CoV-2, evaluarea caietelor de practică se va face online, prin videoconferintă.

 Perioada de examinare este 19-21 iunie 2020, graficul complet al desfășurării, pe ani de stagiu și pe grupe de stagiari, fiind anunțat ȋn timp util.

  Pentru evaluarea caietelor de practica, stagiarii vor avea obligația de a transmite rezolvarea caietelor de practică respectând următoarea procedură.

 1.Transmiterea caietelor de practică rezolvate se va realiza prin intermediul adresei de e-mail: centruprahova@ceccar.ro.

 Transmiterea caietelor de practică rezolvate (încărcarea pe e-mailul destinat) se va face cel târziu până vineri, 19 iunie 2020 ora 06:00 (a.m.).

2.Stagiarul va încărca pe email un singur fișier .PDF sau arhivă .RAR pentru fiecare disciplină, iar acesta vor fi denumite de forma:

 AN FILIALA  DISCIPLINA NUME PRENUME.

 Nu se vor putea încărca mai multe fișiere aferente aceleeași discipline. Dacă stagiarul este nevoit să scaneze fișierele pentru a fi încărcate și se află în imposibilitatea de a avea acces la un scanner, va putea folosi telefonul mobil cu aplicația Tiny Scanner (Android, IOS) sau o aplicație similară pentru a realiza acest lucru.

3.Spațiu destinat fiecărui stagiar este de 20MB (Megabytes), astfel încât recomandarea este ca toate fișierele încărcate (pentru toate disciplinele) să se încadreze în această dimensiune.

 4.Stagiarii vor primi cu o zi inainte invitația pentru a se conecta la videoconferință pentru a-și susține caietul de practică și pentru a răspunde întrebărilor comisiei.

 5.Fiecare stagiar trebuie sa aibă la momentul de deschidere a videoconferinței asupra lui CI/BI pe care o sa le arate la camera, astfel încât să se realizeze legitimarea acestuia. Pe toata durata examinării, stagiarii trebuie sa fie logati, atât cu audio, cat si video, pentru a putea fi văzuți, auziți si a permite interactiunea.

Logo CECCAR

Leave your comment