EXAMEN DE APTITUDINI ÎN VEDEREA OBȚINERII CALITĂȚII DE EXPERT CONTABIL ȘI DE CONTABIL AUTORIZAT

Având în vedere situația generată de virusul COVID-19 care a dus la imposibilitatea organizării Examenul de aptitudini, conform Calendarului 2020, în perioada 13 – 15 martie 2020, intenționăm organizarea acestui examen în perioada 03 – 05 iulie 2020. La această sesiune pot participa candidații deja inscriși, dar și alți stagiari care au finalizat stagiul, in acest sens putandu-se face noi înscrieri până la data de 19 iunie 2020.

Examenul se va organiza cu respectarea normelor de igenizare și distanțare impuse de autoritati la momentul respectiv și va avea următoarea structură: vineri 03 iulie 2020 (3 ore), sâmbată 04 iulie 2020 (3 ore) și duminică 05 iulie 2020 (3 ore).

Vă rugăm să ne confirmati intentia de participare la sesiunea 03 – 05 iulie 2020 a Examenului de aptitudini prin confirmare pe mail ceccarprahova@ceccarprahova.ro.

Pentru susținerea Examenului de aptitudini, sesiunea iulie 2020, se pot înscrie stagiari care se încadrează în perioada de 3 ani de la finalizarea stagiului (și maxim 5 ani de la finalizarea stagiului cu aprobarea Consiliului superior al CECCAR). De asemenea, la acest examen, se pot înscrie stagiarii care au finalizat stagiul în baza aprobării dosarelor de reducere de stagiu.

Conținutul dosarului de înscriere la examenul de aptitudini 

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la CECCAR Filiala PRAHOVA, un dosar cuprinzând:

  • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie (se eliberează de către filială), iar pentru stagiarii care au beneficiat de echivalarea accesului la stagiu în baza protocoalelor de master, se va depune scrisoarea de acceptare la stagiu transmisa de catre CECCAR;
  • certificatul de stagiu (se eliberează de către filială);
  • copia diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
  • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului (model anexat);
  • copia actului de identitate (BI/CI);
  • certificat de cazier judiciar;
  • certificat medical vizat de medical psihiatru sau neurolog- cu mențiunea”are capacitatea deplină de exercitiu; apt pentru exercitarea profesiei”;
  • două fotografii tip BI/CI;
  • copie certificat casătorie
  • Dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii). Taxa poate fi achitată în contul CECCAR Filiala Prahova:  RO31BTRLRONCRT0V25815620.

 

sinteza-principalelor-prevederi-ale-oug-nr-33-2020-privind-unele-masuri-fiscale-si-modificarea-unor-a6149-300×182

Leave your comment