IMM-urile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest vor putea obține finanțări nerambursabile între 500.000 – 3 milioane de euro pentru proiecte în domenii de specializare inteligentă (cercetare)

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), a publicat Ghidul Solicitantului 111 – Proiecte din domenii de specializare inteligentă (cercetare) pentru întreprinderi din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Vor putea beneficia de finanțare pentru investiții de cercetare-dezvoltare în IT, precum și în alte domenii, microîntreprinderile și IMM-urile din cele șase județe ale ADR Nord-Vest, respectiv Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare și Maramureș. Valoarea minimă eligibilă nerambursabilă a unui proiect este de 500.000 euro, iar cea maximă de 3 milioane euro.

Apelul de proiecte este competitiv, cu termen limită de depunere, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada 25 septembrie 2023, ora 10:00 – 23 martie 2024, ora 10:00.

Alocarea acestui apel de proiecte (FEDR + BS) este de 23.811.306 euro, din care 20.239.610 euro FEDR și 3.571.696 euro cofinanțare de la bugetul de stat.

Vor fi finanțate proiecte aferente următoarelor activități: cercetare industrială; dezvoltare experimentală; realizarea de studii de fezabilitate premergătoare activităților de cercetare-dezvoltare.

Printre condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții se numără următoarele:

▪ Trebuie să fie societăți constituite în baza Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și care au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.  De asemenea, pot fi parteneriate constituite între întreprinderile menționate sau parteneriate constituite între întreprinderile amintite și întreprinderi mari;

▪ Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul trebuie să fie societate înregistrată conform prevederilor legale în Regiunea Nord Vest (va avea sediul social în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest) cel mai târziu la momentul primei plăți a ajutorului;

▪ Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare. O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2023 trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 3 ianuarie 2022 (prima zi lucrătoare din anul 2022). Prima zi lucrătoare din anul anterior depunerii cererii de finanțare se va menține ca regulă pentru înființarea societății și ulterior anului 2023.

▪ Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul trebuie să respecte condiția referitoare la numărul minim de angajațiSolicitantul/liderul de parteneriat/partenerul au înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin unu, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, conform situațiilor financiare anuale ale solicitantului, aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Respectarea acestor condiții poate face obiectul verificării de către AM, oricând pe perioada de aplicabilitate a acestora.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

imm-urile-din-regiunea-de-dezvoltare-nord-vest-vor-putea-obtine-finantari-nerambursabile-intre-500000-s18782

Leave your comment