Noi reglementări privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mari și mijlocii

În Monitorul Oficial nr. 1.207 din 15 decembrie 2022 a fost publicat OPANAF nr. 2.518/2022 pentru modificarea unor ordine ale președintelui ANAF privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mari și mijlocii. Noul act normativ a fost promovat, potrivit inițiatorilor, în contextul în care „una dintre acțiunile de aducere la îndeplinire a măsurii de îmbunătățire a colectării o constituie administrarea și monitorizarea distinctă a unor categorii de contribuabili, definite pe baza unor criterii de selecție, respectiv contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii”. Astfel – menționează reprezentanții ANAF, în Referatul de aprobare a actului normativ – din adresa Direcției generale de monitorizare venituri și sinteză rezultă că, în urma analizării pachetelor de contribuabili mari și mijlocii, au rezultat următoarele aspecte: ▪ nu se justifică actualizarea în acest an a listei contribuabililor mari, având în vedere faptul că această listă a fost actualizată în 2021 potrivit Ordinului pentru aprobarea numărului de contribuabili mari și a Listei marilor contribuabili nr. 1.782/2021, iar evoluția acestora nu s-a modificat semnificativ; ▪ este necesară actualizarea listei contribuabililor mijlocii selectați conform criteriilor de selecție aprobată prin OPANAF nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii, ca urmare a micșorării numărului de contribuabili mijlocii ce vor fi administrați, începând cu 1 ianuarie 2023, la nivelul structurilor de specialitate ale Administrațiilor județene ale finanțelor publice și respectiv a Administrației fiscale pentru contribuabili mijlocii.

În acest context, prin OPANAF nr. 2.518/2022 se reglementează următoarele: ▪ prorogarea termenului de actualizare a listelor marilor contribuabili, inclusiv a sediilor secundare ale acestora, până la 10 decembrie 2023; ▪ modificarea numărului de contribuabili mijlocii care vor fi administrați prin structurile de specialitate existente la nivelul administrațiilor județene ale finanțelor publice și respectiv a Administrației fiscale pentru contribuabili mijlocii de la 18.478 în prezent la 15.000 de contribuabili selectați în ordine descrescătoare în funcție de criteriul de bază aprobat conform OPANAF nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii; ▪ eliminarea criteriului de reprezentare fiscală, pe de o parte, ca urmare a aportului redus al acestor contribuabili, în totalul veniturilor bugetare încasate, iar, pe de altă parte, pentru aplicarea unui principiu unitar în corelare cu criteriile de selecție a contribuabililor mijlocii.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

noi-reglementari-privind-organizarea-activitatii-de-administrare-a-contribuabililor-mari-si-mijlocii-s16972

Leave your comment