Procedura de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 885 din 8 septembrie 2022 a fost publicat OPANAF nr. 1.587/2022 privind aprobarea Procedurii de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare. Procedura se aplică contribuabililor declarați inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a)-g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pentru care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ. Punerea în aplicare a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate se face cu data pronunțării hotărârii judecătorești. Competența pentru punerea în aplicare a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate revine compartimentului de specialitate cu atribuții în domeniul gestionării registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale în a căror evidență fiscală sunt înregistrați contribuabilii/plătitorii.

ANAF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin OG nr. 11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale, au fost aduse completări art. 92 „Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați” din Codul de procedură fiscală. Astfel – precizează ANAF – conform alin. (91) al art.92, nou-introdus, în cazul suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate, dispusă de instanțele de judecată în baza prevederilor Legii nr. 554/2004, toate efectele deciziei de inactivare sunt suspendate până la încetarea acesteia și contribuabilul/plătitorul se reactivează pe perioada suspendării, context în care s-a impus elaborarea acestei proceduri.

În acest scop, este necesară stabilirea fluxului procedural pentru reactivarea contribuabilului/plătitorului pe perioada suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate, a modalității de suspendare a efectelor produse de declararea stării de inactivitate fiscală, a modalității de aplicare a sentințelor judecătorești la data încetării de drept a suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate și a efectelor care se produc, precum și a modalității de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive și a efectelor care se produc.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

procedura-de-punere-in-aplicare-a-hotararilor-judecatoresti-prin-care-s-a-dispus-suspendarea-executarii-a10068

Leave your comment