Proces verbal al operațiunii de numărare a voturilor și de stabilire a rezultatului votării privind alegerile pentru funcția de membru al Consiliului filialei/președinte al comisiei de disciplină/membru al comisiei de disciplină a filialei CECCAR PRAHOVA mandatul 2020 – 2024

Corpul Experţilor Contabili şi

Contabililor Autorizaţi din România

Filiala    PRAHOVA

Nr. 463  din  11.03.2020

 

Proces verbal

al operațiunii de numărare a voturilor și de stabilire a rezultatului votării

privind alegerile pentru funcția de membru al Consiliului filialei/președinte al comisiei de disciplină/membru al comisiei de disciplină a

filialei  CECCAR  PRAHOVA

mandatul 2020 – 2024

 

 

În baza prevederilor:

– Procedurii alegerilor – Anexa nr.1 din Regulamentul de organizare și funcționare al CECCAR, cu modificările și completarile aprobate prin Hotărârea nr.18/82 din 14 aprilie 2018 a Conferinței Naționale a Corpului Experților și Contabililor Autorizați din România,

 

Comisia electorală aprobată prin Hotărârea Consiliului filialei nr 02/27.02.2020 .cu următoarea componență:

Nume şi Prenume       –     funcția, 

 1. IANCU ION                                          –  Director executiv
 2.  CONSTANTINOVICI LOREDANA   –  Şef birou administrativ
 3. BANICA ANIŞOARA                          –  Cenzor

 

A intocmit lista membrilor cu drept de vot la 28.02.2020 și după deschiderea urnelor și numărarea voturilor certifică următoarele:

 1. numărul membrilor cu drept de vot, potrivit listelor de alegători: 561
 2. numărul alegătorilor prezenți la vot:  84
 3. numărul total al voturilor valabil exprimate:                                              84
 4. numărul voturilor nule:     0
 5. numărul voturilor obținute de fiecare candidat în parte pentru funcția de:

Membru în Consiliul filialei:

Categoria experți contabili:

 1. FILIPOIU COSTEL                                                           72
 2. BANU CRISTIAN                                                              55

 

Președinte al Comisiei de disciplină a filialei:

 1. TURIAC NICOLAE                                                                     80

 

Membru în Comisia de disciplină a filialei:   

 1. ANDREI AURICA                                                                       46
 2. BULEARCĂ ADELA MARIANA                                               72
 3. BURTEA DANIEL COSTIN                                                       38
 4. DINU IONEL                                                                                74
 5. DINU MIHAELA                                                                          61

 

 

 1. numărul total al buletinelor de vot imprimate:                           200
 2. numărul buletinelor de vot rămase nefolosite și anulate:      116

 

Având în vedere numărul de voturi obținut de fiecare candidat în parte, locurile vacante se vor ocupa în ordine descrescătoare a voturilor valabil exprimate, pentru funcția de:

– membru în Consiliul filialei:

A.Categoria profesională: experți contabili:

1    FILIPOIU COSTEL  membru titular

2    BANU CRISTIAN     membru  supleant

 

 1. Președinte al Comisiei de disciplină a filialei:

1  TURIAC NICOLAE

 

 1. Membru al Comisiei de disciplină a filialei:
 2. DINU IONEL    membru titular
 3. BULEARCĂ ADELA MARIANA membru titular
 4. DINU MIHAELA    membru supleant
 5. ANDREI AURICA    membru supleant
 6. BURTEA DANIEL COSTIN membru supleant

 

 

Întocmit astăzi  11.03.2020  în 2 (două) exemplare originale, unul pentru Consiliul filialei și unul pentru Consiliul Superior al Corpului.

 

Comisia electorală

 

Numele, prenumele Funcția Semnătura
 1.  IANCU ION
  Director executiv

 

Semnat olograf
 1. CONSTANTINOVICI  LOREDANA
  Şef birou administrativ Semnat olograf
 1. BĂNICĂ ANIŞOARA
 Cenzor filială

 

Semnat olograf

 

Leave your comment