Modificări la formularele de înregistrare fiscală 010, 013, 015, 016, 700

A fost publicat, în Monitorul Oficial nr. 27/12.01.2024OPANAF nr. 2079/2023 privind modificarea și completarea OPANAF nr.1699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. ANAF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin OUG nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, a fost reglementată obligația de declarare și de plată a contribuțiilor pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății în sarcina persoanelor juridice române, fie în calitate de deținători ai autorizației de punere pe piață a medicamentelor, fie în calitate de reprezentanți legali ai deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor care nu erau persoane juridice române.

Prin art.III pct.3 din OUG nr.88/2023 din 20 octombrie 2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătății, s-a reglementat că pot avea calitatea de reprezentant legal și dezmembrămintele fără personalitate juridică ale societăților care au administrația centrală ori sediul principal în alte state membre ale Uniunii Europene sau în state parte la Acordul privind Spațiului Economic European.

Ca urmare, obligațiile declarative și de plată ale deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor care își desemnează un reprezentant legal, revin, fie persoanelor juridice române, fie dezmembrămintelor fără personalitate juridică ale societăților care au administrația centrală ori sediul principal în alte state membre ale Uniunii Europene sau în state parte la Acordul privind Spațiului Economic European. Dezmembrămintele fără personalitate juridică pot fi, conform art.44 din Legea societăților nr.31/1990, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte sedii secundare.

Întrucât societățile care au administrația centrală ori sediul principal în alte state membre ale UE sau în state parte la Acordul privind Spațiului Economic European pot fi atât contribuabili nerezidenți care nu sunt prezenți în România, cât și contribuabili nerezidenți care desfășoară activitate în România prin intermediul unuia sau mai multor sedii permanente, este necesară completarea formularelor de înregistrare fiscală utilizate de ambele categorii de contribuabili.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

modificari-la-formularele-de-inregistrare-fiscala-010-013-015-016-700-s19789

Leave your comment